Meny
DÅP - elektronisk påmelding
Vigsel -skjema for kyrkjeleg vigsel
Konfirmasjon - meld deg på
Gravferd
KALENDER
25 August
11:00 Gudsteneste i Ålhus Kyrkje
01 September
11:00 Gudsteneste, Helgheim kyrkje
08 September
11:00 Familiegudsteneste, Ålhus kyrkje
15 September
11:00 Gudsteneste, Vassenden kyrkjesenter
22 September
11:00 Gudsteneste, Helgheim kyrkje
29 September
11:00 Gudsteneste, Ålhus kyrkje
06 Oktober
11:00 Gudsteneste, Helgheim kyrkje
13 Oktober
11:00 Gudsteneste, Vassenden kyrkjesenter
20 Oktober
11:00 Familiegudsteneste, Helgheim kyrkje
14:00 Familiegudsteneste, Vassenden kyrkjesenter
03 November
11:00 Gudsteneste, Ålhus kyrkje
14:00 Gudsteneste, Helgheim kyrkje

 


kyrkjevalet_2019.JPG
Førehandsrøysting

Førehandsrøysting


Kyrkjekontoret

Torsdag 15.august kl. 09:00 - 14:00
Torsdag 22.august kl. 09:00 - 14:00
Torsdag 29.august kl. 09:00 - 17:00


Ålhus kyrkje

Søndag 25.august etter gudstenesta


Helgheim kyrkje

Søndag 1.september etter gudstenesta
Les meir »
Sett ditt preg på kyrkja di.

Kyrkja bygger fellesskap der du bur.
Velkommen til å bidra.

http://www.jolster.kyrkja.no/img/11_10_12_Kyrkjevalet/val2.JPG


Les meir »
kyrkjevalet_2019.JPG
Kyrkjevalet_2019.2.JPG
Kandidatlister til soknerådsvalet 2019

sjå lista:Les meir »
Sommargudstenester 2019

Velkommen til kyrkje.

Les meir »
Sommar2019.JPG
Rune...JPG
ORGELJUBILEUM I HELGHEIM KYRKJE

ORGELJUBILEUM I HELGHEIM KYRKJE

 SØNDAG 15. SEPTEMBER KL. 16.00Les meir »
Torsdagsklubben.jpg
TORSDAGSKLUBBEN - søndagsskule på kvardag

Vassenden Kyrkjesenter:
annakvar torsdag kl.17:30 -19:00.
frå 4 år og t.o.m 3 klasse.
kl.17:30 Bibelforteljing, song, leik og aktivitet.
kl.18:30-19:00 Kveldsmat.


Les meir »
Andakt.JPG
Andakter på Skei omsorgssenter haust

Oversikt over Andakter haust 2019 i stova på Skei omsorgssenter.
kl.14:00


Les meir »
Årsmøter

Årsmøte i Helgheim sokneråd  10.februar 2019 etter gudsstenesta i Helgheim kyrkje.
Årsmøte i Ålhus sokneråd  17.februar  2019 etter gudstenesta i Ålhus kyrkje


Les meir »
TRENG DU KYRKJESKYSS?


Treng du skyss til kyrkja kan du kontakte: Inger Veiteberg, tlf. 908 60 874, Alvdis Årdal,
tlf. 919 16 620, Knut Osvoll, tlf. 911 90 709, Turid Høyvik, tlf. 472 48 832 og Astrid Aa
Feldt, tlf. 416 84 368. Dette gjeld Helgheim sokn. Når det gjeld Ålhus, så kan de ta
kontakt med Marta Fimreite på tlf. 913 87 552.Les meir »
 
hausttakkefest..Alhus_kyrkje.jpg
HAUSTTAKKEFEST.

Familegudsteneste. 13. sundag i treeiningstida.

I kyrkja takkar vi for alt det gode som veks fram om hausten.
Ta gjerne med noko frukt eller grønt til gudstenesta.
Liturg Silje Sørebø, kantor Rune Molvik
Takkoffer til Søndagsskolen Bergen krets
Vel møtt.

Les meir »
Babysong.JPG
BABYSONG.

BABYSONG er eit tilbod frå kyrkja i Jølster. Vårt ynskje med BABYSONG er ein aktivitet som skaper fellesskap og kan opplevast meningsfull både for store og små. BABYSONG er ein del av trusopplæringstilbodet for borna i kyrkjelydene i Jølster, men born som ikkje er døypte er sjølvsagt også velkomne. Kven kan vere med på babysong? Alle babyar i følge med mamma, pappa eller ein annan omsorgsperson.

BABYSONG-samlingane er på Vassenden kyrkjesenter 
          annakvar torsdag  frå kl 11.30-13.00:
Les meir »
konfirmant_2020.JPG
Velkomen som Konfirmant 2020

Foreldremøte torsdag 13.juni kl.20:00 i Ålhus kyrkje

Velkomen som Konfirmant i Jølster 2020

No er det din tur å bli konfirmant i kyrkja Jølster
Invitasjon kjem i posten til dei som startar i 9.klasse til hausten.
men du kan allereie no melde deg på.

sjå meny oppe på sida:  Konfirmant
Tilleggsinformasjon til velkomstbrevet, finn du der i menyen
Påmelding :  linken finn du på to plassar  i topp menyen: ".Konfirmant "   påmelding til konfirmasjon
eller på
venstre sida Konfirmasjon- meld deg på.
eller her:

https://minkirkeside.no/Jolster

 Les meir »
Vassenden_kyrkjesenterinne.JPG
Tidebøn og open kyrkje

Ei stille stund med rom for ro og ettertanke.
Kvar tysdagLes meir »
 

Sjå tidlegare utgåver »
Linkar
Dagens bibelord
Kontaktinfo
Opningstid
Tysdag og torsdag
09.00 - 14.00

Telefon 57 72 85 06

kyrkjekontoret@jolster.kyrkja.no

Facebook: Kyrkjene i Jølster   Kyrkjene i Jølster

Sokneprest: Silje Sørebø
soknepresten@jolster.kyrkja.no
tlf 47 39 94 92

Størst av alt
Kirkesøk
Pålogging

Brukarnamn:

Passord:

Copyright © 2015 Jølster kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no